Kategorie
Akty Prezydenta

Akt Prezydenta z dnia 24.07.2021

Akt Prezydencki wydany dnia 24.07.2021 przez Efnespritosa, a publikowane w Imerolegios Nomoses pod sygnaturą: EP/P01/003/2021

Postanowienie w sprawie rozwiązania Parlamentu na jego wniosek zgodnie z art.34, pkt.c Ustawy Państwowej Republiki Północno-Helleńskiej i rozpisaniu wyborów parlamentarnych

  1. W oparciu o uchwałę Parlamentu i zapisy Ustawy Państwowa Republiki Północno-Helleńskiej Z dnia 27.02.2021 (art. 34, pkt.c) skrócić kadencję Parlamentu i odowłać rząd Aristotelli Palais-Polesi i nadać mu status rządu tymczasowego
  2. Tymsamym podejmuję decyzję o rozpisaniu wyborów parlamentarnych na dzień 31.07.2021
  3. Zarządzam kalendarium wyborzcze
    a. Dzień 24.07.2021 wyznaczyć dniem ogłoszenia list wyborczych
    b. Dzień 25.07.2021 wyznaczyć dniem rozpoczęcia kampanii wyborczej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *