Kategorie
Akty Prezydenta

Akty Prezydenckie 6.-12. kwietnia 2021

Akty Prezydenckie wydane w dniach 6.-12.04.2021 przez Efnespritosa, a publikowane w Imerolegios Nomoses pod sygnaturą: EP/P01/001/2021

a. Powołanie Sędziego z dnia 6.04.2021
b. Powołanie Rektora z dnia 12.04.2021


EP/P01/001/2021 (a)

podstawa prawna: Art.13, pkt. d, oraz art.43 Ustawy Państwowej Republiki Północno-Helleńskiej z dnia 27.03.2021

P O W O Ł A N I E

Korzystając z prezydenckich uprawnień, jako Prezydent Republiki Północno-Helleńskiej powołuję na stanowisko Sędziego Sądu Republiki Dostojnego Pana dziekana Wydziału Prawa PAE Janosa Dionizosa Polesi

Αφροδος Ο. Σιγραφοι
[Εφνεσπριτος]


EP/P01/001/2021 (b)

Zgodnie z Rekomendacją Parlamentu w oparciu o art.13 Ustawy Państwowej i własną wolą

P O W O Ł U J Ę

na urząd Rektora Akademii Państwowej w Pailospolu

Dostojnego i Szanownego Pana sędziego Janosa Dionizjosa Polesi

(-) Afrodos O. Sigrafoi
[Εφνεσπριτος]


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *