Kategorie
Konstytucja

Konstytucja z dnia 16.08.2021

Konstytucja Republiki Północno-Helleńskiej
Κυριοσνομος απη Ωαριοσελλενικας Ολασκρατια

Ustawa zasadnicza z dnia 16.8.2021
sygnatura SI/b00/001/2021

.
Kategorie
Obwieszczenia

Obwieszczenie wyborcze NDEsu ws. Wyników wyborów pralamentarnych

O B W I E S Z E N I E   NDEsu
O Β Ι Ω Σ Ο Σ   ΝΔΕ-ασ

w sprawie wyników wyborów przedwczesnych PARLAMENTARNYCH w dniu 31. lipca 2021

Kategorie
Akty Prezydenta

Akt Prezydenta z dnia 24.07.2021

Akt Prezydencki wydany dnia 24.07.2021 przez Efnespritosa, a publikowane w Imerolegios Nomoses pod sygnaturą: EP/P01/003/2021

Kategorie
Ustawy

Ustawa o obywatelstwie i kwestiach paszportowych z dnia 24. czerwca 2021

Ustawa o obywatelstwie i kwestiach paszportowych
Νομος απτο εφνοσμελοσο και απη βενεπιτρεπα – Nomos apto efnosmeloso kai api benepitrepa

sygn. N0/04U/05/2021

z dnia 24. 06. 2021