Kategorie
Rozporządzenia

rO/EI1/002/2021

Rozporządzenie wydane przez Ministra ds. Państwowych dnia 27/03/2021 do Ustawy o aktach prawnych

SYGNATURA rO/EI1/002/2021

Rozporządzenie wykonawcze Efnesfesis Iporgrejos


1. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o aktach państwowych z dnia 27/03/2021 (art.4; pkt.1) ustanawia się następującą budowę sygnatur:
KOD LITEROWY KATEGORII (DWU ZNAKOWY) / KOD LICZBOWO LITEROWY (TRÓJZNAKOWY, przyznany przez Przewodniczącego P-mentu)* / LICZBA PORZĄDKOWA W ROKU / ROK
2. Ustanwaia się następujace Kody literowe kadegorii

-akty konstytucyjne SI
-ustawy NO
-akty prezydenta EP
-rozporządzenia rO
-wyroki wK
-akty prawa lokalnego PO
-obwieszczenia nie posiadają sygnatury
-akty nieobowiązujące publikowane są pod sygnaturą wcześniej obowiazującą

-do tekstów jednolitych o których mowa w art.8 dodaje się do sygnatury poprzedniej aktu prawnego: /t.j./DATA PUBLIKACJI TEKSTU JEDNOLITEGO

podpisał w imieniu Ministra d.s Państwowych
(-) Afrodos Olimpos Sigrafoi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *