Kategorie
Rozporządzenia

Rozporządzenie Premiera ws. adresu Dziennika Praw (27/03/2021)

Rozporządzenie Premiera

Zgodnie z postanowieniem Ustawy o aktach prawnych z dnia 27/03/2021 (art.6) ustanawiam adresem Dziennika Praw adres http://imerolegios-nomoses.wariosellenika.com/

podpisał
(-)Afrodos Olimpos Sigrafoi
[Σιβιλιεσπριτος]