Kategorie
Rozporządzenia

rO/EI1/002/2021

Rozporządzenie wydane przez Ministra ds. Państwowych dnia 27/03/2021 do Ustawy o aktach prawnych

SYGNATURA rO/EI1/002/2021

Rozporządzenie wykonawcze Efnesfesis Iporgrejos


Kategorie
Rozporządzenia

Rozporządzenie Premiera ws. adresu Dziennika Praw (27/03/2021)

Rozporządzenie Premiera

Zgodnie z postanowieniem Ustawy o aktach prawnych z dnia 27/03/2021 (art.6) ustanawiam adresem Dziennika Praw adres http://imerolegios-nomoses.wariosellenika.com/

podpisał
(-)Afrodos Olimpos Sigrafoi
[Σιβιλιεσπριτος]