Kategorie
Ustawy

Ustawa o aktach prawnych z dnia 27/03/2021

Νομος απτο ιπκρινομιο νομυ
Nomos apto ipkrinomiο nomi
Ustawa o aktach prawnych

z dnia 27/03/2021

Art.1 Ustawa reguluje zasady przeprowadzania procesu legislacyjnego ustaw, oraz zasady ich publikacji
Art.2 Inicjatywa Ustawodawcza przysługuje Prezydentowi Państwa, rząd lub jego członkowie, deputowani Parlamentu, partie polityczne
Art.3 Inicjator procesu legislacyjnego składa projekt ustawy wraz z uzasadnieniem na ręce Przewodniczącego Parlamentu
Art.4 Parlament przyjmuje ustawę w jednym czytaniu:
1. Przewodniczący Parlamentu nadaje sygnaturę projektowi zgodny z rozporządzeniem ministra stosownego sprawom wewnętrznym i przedstawia go na forum Parlamentu i otwiera dyskusję
2. Inicjator procesu legislacyjnego, oraz przedstawiciele partii parlamentarnych, Prezydent oraz członkowie mają prawo zabrania głosu na forum parlamentu; dyskusja nie może trwać krócej niż 24 godziny i nie może być zakończona w dzień wolny od pracy
3. Przewodniczący zamyka dyskusję i zbiera ewentualne poprawki. Przewodniczący musi zostawić co najmniej 12 godzin na przedstawienie poprawek Parlamentowi
4. Parlament głosuje poprawki do projektu Ustawy
5. Przewodniczący przedstawia ostateczny projekt Ustawy i zarządza jego głosowanie
6. Przyjęty artykuł prawny Przewodniczący Parlamentu przedstawia Prezydentowi Państwa
Art.5 Jeżeli poprawki dotyczą tego samego materiału i obie zostaną przyjęte, uznaje sie że przyjęta została poprawka później zgłoszona
Art.6 Ustawy i inne akty prawne publikowane są pod odpowiednią sygnaturą w Dzienniku Praw ο Ιμερολογιος Νομοσεσ. Wzory sygnatury ustanawia minister stosowny sprawom państwowym; adres internetowy ο Ιμερολογιος Νομοσεσ określa premier w rozporządzeniu; ο Ιμερολογιος Νομοσεσ znajduje się pod opieką Parlamentu
Art.7 Publikacje aktów zleca Prezydent Państwa, bez należnej zwłoki
Art.8 Teksty jednolite ustaw publikuje publikuje Przewodniczący Państwa
Art.9 Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji

(P.O) Prezydenta Państwa
/-/ Aristotella Pailas-Polesi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *