Kategorie
Ustawy

Ustawa o miastach (12/04/2021)

sygnatura: NO/02U/004/2021

Νομος απο τονο Πολιο
Nomos apo tono Polio
Ustawa o miastach

z dnia 12.04.2021

Art.1 Ustawa ma za zadanie określić zasady zarządu miastami

Art.2 Zarząd nad miastami sprawuje Sekretarz Republiki Miast i Regionów (Γραματεος Ολασκρατιασ απο τοωο Πολιο και την Περιφεριασυ)
Art.3. Sekretarza powołuje parlament na okres 4 miesięcy
Art.4 Sekretarz prowadzi bieżącą politykę regionalną, odpowiada za rozwój infrastruktury miast i regionów, za zgodą parlamentu nadaje prawa miejskie, sprawuje inne zadania delegowane mu przez parlament i rząd
Art.5 Dla celów statystycznych Republika podzielona jest na 4 regiony ze stolicami w 4 miastach
1. Pailospol – Hellada Północna – Centralna (Ωαριοσελλενικα Κεντρας)
2. Aniapol – Tracja (Τρατιυα)
3. Nefpigejo Ellados – Hellada Północna – Wschodnia (Ωαριοσελλενικα Ανατολιας)
4. Nejeksfez – Pelloponia (Πελλοπονια)

Art. 6 Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji

(-) Afrodos Olimpos Sigrafoi
[ο Εφωεσπριτος]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *